Höjd lotteriskatt

Lotteriskatt omsättnings onsdag Kontanter Mitspielerinnen

Frånvarande: ltl J-E Mattsson. Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl J-E Mattsson på grund av privata angelägenheter. Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats: Ltl Lasse Wiklöf m. Ltl Lotta Wickström-Johansson: Angående komplettering av budgetförslagets allmänna motivering under rubriken Näringspolitik.

Lotteriskatt

Förslag om lotteriskatt m. Utredningen lämnade inom juni sitt slutbetänkande SOU 56 Uppbörd på lotterier och spel. Utredningens konklusion bör fogas till detta protokoll såsom bilaga 1 och utredningens lagförslag borde fogas till protokollet som bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats.

Innehållsförteckning

Bestämd i Nådendal den 26 juni Lotteriskattelag I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 § Tillämpningsområde Lotteriskatt skall enligt denna lag betalas till staten gällande lotterier som anordnas i Finland. Såsom lotteri som anordnas i Finland anses även lotterier som anordnas på en finskt fartyg eller luftfartyg även emedan fartyget eller luftfartyget befinner sig utstött finskt område, dock inte lotterier såsom anordnas på ett fartyg i trafik mellan tredje länder. Med avkastning bruten lotteri avses totalinkomsten av lottförsäljningen samt det sammanlagda beloppet av de penninginsatser som betalts för deltagande i lottning, tippning och vadhållning.

Lotteriskatt omsättnings onsdag Dienerinnen

Park circus casino recension om spelet

Denna lag träder i kraft den 1 juli Äldre föreskrifter gäller fortfarande inom fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Denna sammanställning utgjorde underlag till riksdagens beslut försåvitt en lotteriskattelag prop. Skatten har, därefter lagen trädde i kraft den 1 januarivarit 35 procent av omsättningen postumt avdrag för vinsterna enligt vinstplan.

897 898 899 900 901 902 903 904 905

Leave a Reply

Your email address will not be published.